ໃບອະນຸຍາດການຜະລິດ

ບໍລິສັດໄຟຟ້າ GTL ທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ISO 9001 ແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ISO 14001 ໃບຢັ້ງຢືນສໍາລັບ: "ການອອກແບບ, ການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ເສົາໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງກໍາເນີດການເຊື່ອມ, ລົດໄຖນາກັບເຄື່ອງກໍາເນີດ PTO ແລະລະບົບການຜະລິດປະສົມ."

ຊຸດເຄື່ອງປັ່ນໄຟ GTL ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງເອີຣົບ ແລະ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງໝາຍ CE.

20190606144332_65420